>> การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

https://drive.google.com/open?id=0B4VMPpi7hDN2SDhuUUFjcmN0bjA                                                                                                https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/ex7-1
    https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/hnangsux-xangxing