>> ประวัติภาษาซี

https://drive.google.com/open?id=0B4VMPpi7hDN2YS00RzhWd3BMbEk                                                                                          https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/exam1

    https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/hnwy-kar-reiyn-ru11